מצגת לפרוייקט של אורט ישראל
שם הפרוייקט: יצירת מצגת לפרוייקט "חינוך הוליסטי"

נושא הפרוייקט: פיתוח והפקת מצגת להצגת פרוייקט ברשת אורט
לאתר הפרוייקט

אודות הפרוייקט:

איפיון ופיתוח מצגת מלווה למרצה. הפקת מצגת מובנית המציגה באופן חד ומדורג את אופי הפרוייקט ומרכיביו השונים. במצגת  עובדו התכנים כך שייאפשרו הצגת המסרים העיקריים של המודל. השקפים במצגת מלווים  בהמחשות דינאמיות החל מתרשימי הסבר, תמונות ועד לסרטונים.